iPaper - sida 1

VatteNbrist i fokus 1/2010 Nyhetsbrevet för kommersiella fastigheter Är glaset halvtomt eller halvfullt? Var förutseende Torra fakta om vattenbrist Lokala initiativ säkerställer framtida försörjning Höga byggnader – hög potential Hydro MPC Lösningen på tryckstegringsproblem

sida 2